Mapa stránek

Úvod
Služby
EIA a IPPC
Integrovaná agenda - IPPC a IRZ
Podnikatelské záměry - EIA a INŹENÝRING
Ekologická újma
Odpady a obaly
Voda a havárie
Ovzduší a chemické látky
Ekologie
Podniková ekologie
Komunální ekologie
Ekologický auditing
Ekologické vzdělávání a osvěta
Poradna pro občany PEPEP
Aktuality
Články
Štít Enviro PROFI
Reference
Známe Vaše potřeby
O nás
Benefity Enviro PROFI
Trend služeb
Kontakty
Mapa stránek
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Podmínky používání stránek
Úschovna


Redakce
Aktuality
Další nelehká administrativní zátěž pro zemědělce s termínem do 30.11.2017!
Novela zákona o ochraně ovzduší je schválena senátem.
Revidujte své provozní dokumentace průběžně- nové povinnosti se týkají všech!
Nová vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
PODESÁTÉ se mění konkrétní povinnosti při nakládání s odpady, dané Vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, je vydána již 10. novela!
Novinky v průběžné evidenci odpadů a v ročním hlášení odpadů k datu 1.7.2016.
Speciální dotace pro provozy obtěžující okolí zápachem a ty, které zatěžují své okolí těžkými kovy.
Sběrny kovů ve velkém krachují, některé zvažují požádat stát o odškodné
Kraje zanedbávají recyklaci odpadů?
Extrémní sucho v ČR
Pozor nový zákon o prevenci závažných havárií je již účinný
Sběrna opakovaně porušovala zákon o odpadech, dostala pokutu
Podnikatelé se snaží omezovat vznik odpadů již při samotné výrobě
Reference
Reference 3.
Reference 2.
Reference 1.