Benefity Enviro PROFI

Základní hodnoty proč Enviro PROFI s.r.o:

 • Umíme naslouchat našim klientům, přinášíme jim odbornou garanci
 • Jsme našim klientům nablízku a pro kmenové firmy non-stop v dosahu
 • Naši nejzkušenější lídři jsou znalí práva, úředního i firemního prostředí
 • Hledáme řešení na míru, umíme realizovat i nestandartní postupy
 • Jako prvotní vidíme zákazníka, nikoliv zakázku – naši značku netvoří počet vypracovaných posudků nebo dokumentací, ale počet zákazníků, pro které jsme našli řešení -nikoli připravili „papír pro úřad nebo do archivu“
 • Umíme zjednodušit to, co jiní komplikují
 • Jsme štít pro Vaše práva – stojíme na Vaší straně
 • Ukončíme vleklé papírování, vyřešíme sporné kauzy
 • Nebojíme se toho, do čeho se nikomu nechce
 • Míra úspěchu Vaší firmy je přímo úměrná našim zkušenostem
 • Jsme hrdí na kvalitu našich služeb a schopnost nalézt řešení i komplikovaných problémů nebo zakázek, které jiné společnosti odmítají
 • Umíme nést odpovědnost – „neexistuje neúspěšný podnikatel, jsou jen neschopní odborní poradci“
 • Jednatelé ani podnikoví ekologové nemusí být šílení – pomůžeme nastavit řádný firemní systém, nebo můžete ekologickou agendu činnost outsourcovat na náš tým
 • Na naši profesi jsme hrdí, má je pro nás vyšší princip – zrcadlíme se ve Vašem úspěchu

Co si možná ještě neuvědomujete o našich službách:

 • S námi máte čas na Vaši práci, která Vám přináší peníze, navíc děláte - co umíte a čem jste dobří stejně tak jako my
 • S námi eliminujete chyby, které Vás ve výsledku stojí peníze - agenda ochrany životního prostředí zahrnuje cca 4.000 předpisů, které věřte ani nechcete znát
 • S námi není důvod k obavám z dynamického rozvoje Vaší firmy - Vaše dokumenty zvládneme zachovat stále aktuální daným změnám
 • S námi nemusíte dělat neuvážené nelegální kroky, žádný obchod ani zakázku nemusíte odmítat – vyřešíme za Vás procesy a opatření
 • S námi Vaše konkurence ani ČIŽP není hrozbou – Vaši firmu rozebereme a znovu vystavíme na pevných základech v souladu s právem ČR a EU