Aktuální případovky

Dané projektové případy řeší aktuální problémy firem a jsou reakcí na národní omezující legislativu. Firmám nabízíme řešení projektových případů, které jsou již ověřené praktickými výstupy a fungují s naší pomocí na dalších místech ČR.
Projektový případ 1. FIRMA JAKO STAVEBNICE
Systém provozu firem ve většině případů nenaplňuje podmínky v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se nejen o limitní hodnoty pro znečištění, ale také plnění průběžných povinností na úseku agendy ochrany životního prostředí. To, že kontrola neshledala závady, při Vaší kontrole provozu ještě neznamená, že je vše u Vás v pořádku (většinou je zaměřena na nějakou oblast a nekontroluje VŠE). Může firma nějak jednoduše a zdarma zjistit, že je u ní podniková ekologie BEZ ZÁVAD?
Projektový případ 2. ELEKTROODPADY JSOU ODPADY JAKO JINÉ
Sběrny odpadů v důsledku elektronovely od 1.10.2014 nesmějí vykupovat elektroodpady, systém směřuje tyto komodity odpadů do rukou kolektivních systémů nebo přímo zpracovatelů. Může si firma nějak zachovat možnost obchodovat s těmito odpady, aniž by porušovala zákony?
Projektový případ 3. SBĚRNY NEMUSÍ BÝT LIKVIDOVÁNY
Obce ve své samostatné působnosti přikročili k regulaci systému nakládání s odpady až na konkretizaci zařízení, sami se vracejí k odpadovému hospodářství na nabízení služby z oblasti nakládání s odpady. Může si firma zachovat svoji pozici na trhu, aniž by byla omezována popsaným způsobem?
Projektový případ 4. OPTIMALIZACE KOVOŠROTU
Sběrny kovů a kovošroty v důsledku zamezení výkupu v hotovosti od 1. 4. 2015 snížily své obraty o 30-50%. Může si firma vylepšit svoji výsledovku při zachování nosného programu firmy?
Projektový případ 5. VÁŠ PROBLÉM?
Disponujeme vysoce kvalifikovaným a zkušeným týmem, který je připraven pracovat tak, aby splnil i velmi náročné specifické požadavky a potřeby našeho zákazníka. Naši dlouhodobou firemní praxi dokládá níže uvedené desatero Vašich potřeb, známe Vás?
Případová studie vašeho problému u Enviro Profi
V případě, že jste došli k závěru – ANO TO POTŘEBUJI, pak nás kontaktujte. A pokud je pro Váš přechod od jiné firmy k nám nezbytná ještě cenová nabídka nebo vůbec nemáte představu o cenových relací těchto služeb, napište nám Vaši poptávku. Zašleme Vám možnosti, formy spolupráce i cenovou nabídku adekvátně Vašim potřebám.