Aktuální případovky
Dané projektové případy řeší aktuální problémy firem a jsou reakcí na národní omezující legislativu. Firmám nabízíme řešení projektových případů, které jsou již ověřené praktickými výstupy a fungují s naší pomocí na dalších místech ČR.
Projektový případ 1. FIRMA JAKO STAVEBNICE
Systém provozu firem ve většině případů nenaplňuje podmínky v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se nejen o limitní hodnoty pro znečištění, ale také plnění průběžných povinností na úseku agendy ochrany životního prostředí. To, že kontrola neshledala závady, při Vaší kontrole provozu ještě neznamená, že je vše u Vás v pořádku (většinou je zaměřena na nějakou oblast a nekontroluje VŠE). Může firma nějak jednoduše a zdarma zjistit, že je u ní podniková ekologie BEZ ZÁVAD?
Projektový případ 2. ELEKTROODPADY JSOU ODPADY JAKO JINÉ
Sběrny odpadů v důsledku elektronovely od 1.10.2014 nesmějí vykupovat elektroodpady, systém směřuje tyto komodity odpadů do rukou kolektivních systémů nebo přímo zpracovatelů. Může si firma nějak zachovat možnost obchodovat s těmito odpady, aniž by porušovala zákony?
Projektový případ 3. SBĚRNY NEMUSÍ BÝT LIKVIDOVÁNY
Obce ve své samostatné působnosti přikročili k regulaci systému nakládání s odpady až na konkretizaci zařízení, sami se vracejí k odpadovému hospodářství na nabízení služby z oblasti nakládání s odpady. Může si firma zachovat svoji pozici na trhu, aniž by byla omezována popsaným způsobem?
Projektový případ 4. OPTIMALIZACE KOVOŠROTU
Sběrny kovů a kovošroty v důsledku zamezení výkupu v hotovosti od 1. 4. 2015 snížily své obraty o 30-50%. Může si firma vylepšit svoji výsledovku při zachování nosného programu firmy?
Projektový případ 5. VÁŠ PROBLÉM?
Disponujeme vysoce kvalifikovaným a zkušeným týmem, který je připraven pracovat tak, aby splnil i velmi náročné specifické požadavky a potřeby našeho zákazníka. Naši dlouhodobou firemní praxi dokládá níže uvedené desatero Vašich potřeb, známe Vás?
Případová studie vašeho problému u Enviro Profi
V případě, že jste došli k závěru – ANO TO POTŘEBUJI, pak nás kontaktujte. A pokud je pro Váš přechod od jiné firmy k nám nezbytná ještě cenová nabídka nebo vůbec nemáte představu o cenových relací těchto služeb, napište nám Vaši poptávku. Zašleme Vám možnosti, formy spolupráce i cenovou nabídku adekvátně Vašim potřebám.
Enviroprofi
Libčany 28
Libčany, okres Hradec Králové
503 22
info@enviroprofi.cz
Ing. Lenka Jebousková - 604 898 254
Mgr. Michal Vondrák - 792 300 407
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.