Štít Enviro PROFI

Naši klienti, kteří se zapíší do rejstříku firem výhradně pod záštitou Enviro PROFI s.r.o. mají možnost využít naší vizualizace štítu na svých dokumentech a svých webových stránkách. Zajištění aktivizace štítu je možné prostřednictvím mailu: klient@enviroprofi.cz.

Vizualizace naší značky

Vizualizace naší značky - štítu je ve dvou grafických vyhotoveních – uspořádání vedle sebe nebo pod sebou. Pro své účely můžete s ohledem na grafickou povahu Vašich propagačních materiálů použít kteroukoliv z těchto rovnocenných variant. Značky zašleme v komprimovaném balíku (formát ZIP) a budou v nejběžnějším a nejpoužívanějším formátu JPG. V případe potřeby jiného formátu nebo jiných speciálních požadavků, sdělte prosím toto naší klientské podpoře.
 

V rámci naší záštity nabízíme firmám nadstandartní aktivity

Kromě naší záštity mají naše kmenové firmy od nás k dispozici nadstandartní enviro-aktivity.
 
  • enviro-help (telefonické konzultace a on-line poradenství)
  • enviro-warning (upozornění na legislativní změny a aktuální plány kontrol)
  • enviro-express (operativní řešení vzniklých mimořádných situací a havárií, včetně následného nastavení plánu opatření do 24 hodin)
  • enviro-safe (nastavení ochranných mechanismů subjektu a v případě sankcí inicializace úkonů, majících vliv na snížení výsledné výše pokuty)
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.