O nás

Historie společnosti

Historie společnosti Enviro Profi
Za dobu existence naší společnosti prošla ochrana životního prostředí dramatickou proměnou. Tyto změny se vždy odrážely i v námi poskytovaných službách, které trvale přizpůsobujeme potřebám svých zákazníků.
 
Nosným programem s tradicí 20 let působení na trhu zůstává ekologické poradenství, inženýring a technická ochrana životního prostředí, ovšem nově poskytujeme firmám i záštitu prostřednictvím právně-ekologického servisu. Také se rozvíjí forma našeho působení ve firmách. Kromě služeb jednorázových tzv. ad-hoc, poskytujeme služby formou full- nebo part-outsourcingu.
Politika 360°
Naším trendem je od roku 2015 politika 360°, kdy poskytujeme servis celostním principem a řešíme problematiku životního prostředí ve firmách nejen komplexně pro všechny složky životního prostředí a jejich ochranu s ohledem na právně-ekologické aspekty podnikání, ale také v mezioborových souvislostech (finančních, stavebně-technických, hygienických, bezpečnostních, energetických).
Námi navržené koncepce a strategie jsou tvořeny s velmi dobrou znalostí tržních podmínek a na druhé straně se znalostí příležitostí a hrozeb, které vyplývají z nově připravovaných legislativních požadavků cíleně pro udržitelnost firem na trhu.
 
Námi připravené podnikové dokumenty jsou pečlivě vypracovány s povědomím o právní situaci v ČR, resp. s rizikem nejednotnosti právních názorů jednotlivých úřadů cíleně pro eliminaci možných postihů.
 
Námi proškolení a vedení zaměstnanci ve firmách přináší vyšší prosperitu firmě, pracují efektivněji a bezchybně, filtrujeme totiž duplicitní postupy a stanovíme personální opatření pro zajištění validity dat, cíleně pro zvýšení konkurenceschopnosti a kredibility Vaší firmy.
 
Problémy na úseku naplnění shody reálného provozu s legislativními požadavky řešíme etapovitě, při posouzení míry nákladů na opatření vs. možnému zatížení subjektu poplatkovými povinnostmi či pokutami a to cíleně pro optimalizaci podnikání, kdy investice do ekologických opatření přináší pozitivní finanční bilanci.
 
Globálním hráčem zůstáváme díky šíři našich odborných znalostí a uměním řešit netypická zadání, či navrhnout inovativní strategii. Zcela zásadním je měřítko kvality naší práce prostřednictvím výstupů z kontrol subjektů, které provozují firmu pod záštitou Enviro PROFI s.r.o. – tedy od historie nemáme prohrané kauzy ani neobhájené spory či nedokončená řízení.
Změna loga
Naše společnost neustále roste, proto jsme využili kulaté 20. výročí jako příležitost ke změně našeho firemního loga a optimalizaci názvu naší společnosti, aby lépe odpovídal tomu, jak jsme v oboru obvykle označováni. Věříme, že tato nová identita je sebejistým odrazem naší společnosti jako takové a zdůrazňuje naše zasazení v odvětví, ve kterém působíme.
 
Na budoucnost firmy Enviro PROFI s.r.o. pohlížíme s velkým optimismem. I přes změnu vnější tváře zůstávají naše základní hodnoty naprosto nezměněny a jsme i nadále plně oddáni úspěchu našich zákazníků a jejich projektů. S potěšením Vám představujeme naši novou značku včetně loga a webových stránek. Tato změna naší identity reflektuje změny, kterými naše společnost prošla a naši vizi pro budoucnost.

Zpráva jednatelů společnosti

Ing. Lenka Jebousková

nebo na telefonu 604 898 254
Ing. Lenka Jebousková
Jsme hrdí na kvalitu našich služeb a na svoji schopnost reagovat na časový plán klientů. Našim klientům poskytujeme nejen odbornou garanci, ale především jim poskytujeme záštitu. Tyto prvky tvoří základy našeho podnikání a dlouhodobých obchodních vztahů.
Věříme, že k úspěchu právně-ekologického a technického servisu jsou zapotřebí rovným dílem vynikající zkušenosti, perfektní znalost práva i praktické znalosti nejlepších současných postupů a přístup k nejnovějším technologiím. Nabízíme odborné znalosti, které překračují rámec nejmodernější současné praxe směrem k inovativním řešením s využitím metod z akademického prostředí a oblasti výzkumu. Ruku v ruce s ekologickými opatřeními, realizovanými prostřednictvím našich zákazníků přispíváme ke zlepšení stavu našeho životního prostředí a jeho ochraně přímou aktivní formou.