Trend služeb

Naším trendem je politika 360° - servis poskytujeme integrovaným principem a řešíme problematiku životního prostředí ve firmách nejen komplexně (pro všechny složky životního prostředí a jejich ochranu s ohledem na právně-ekologické aspekty podnikání), ale také v mezioborových souvislostech (stavebně-technických, hygienických, bezpečnostních, energetických, finančních).

Důvody pro partnerství s odbornými organizacemi

Pro zvýšení odbornosti a komplexnosti našich služeb jsme navázali dlouhodobý partnerský vztah s několika odbornými organizacemi. Tímto způsobem máme zajištěno sdílení dat - jejich pořizování se promítá pouze do jedné odbornosti, neboť data nepořizuje každý specialista pro své zadání samostatně. Ve výsledku tak dochází u komplexu zadaných služeb k jejich zlevnění. Neméně důležité je, že nedochází k tvorbě dokumentů, které jsou běžně zajišťovány zcela odděleně a tedy nekoordinovaně, v některých případech jsou ve firmách pořízeny až s protichůdnými výstupy! Partnerství zajišťují oboustranný tok informací, nedochází k chybám z titulu nedostatečného přenosu dat. Partnerství s našimi subjekty Vás ovšem nikterak nezavazuje, můžete si zvolit i své subjekty a to dle svého uvážení.
 
  • BOZP a požární ochrana
  • Energetické úspory a audity
  • Pojištění rizik ekologické újmy
  • Projektování a řízení staveb
  • Dotační tituly a granty