Ekologická újma

Hodnocení rizik ekologické újmy, ekologická újma a její pojištění

Provozovatelé činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, jsou povinni znát veškerá rizika, která ekologická újma představuje a která by mohla nastat v důsledku provozování vyjmenovaných činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy.
 
  • významná změna výrobní nebo jiné technologie, řízení provozu nebo způsob užívání stavby či zařízení
Ekologick jma - Enviroprofi

Pamatujte!

Proces posuzování EIA (nebo s ní související odborné konzultace, které v rámci této ekologické agendy firem poskytujeme) neznamená jen nepříjemnou povinnost, ale je formou prevence případných budoucích komplikací.
Poptávkový formulář
Výběr poptávané služby