Ekologie

Ekologie je v dnešní době obor, který zkoumá vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, popisuje vnitřní strukturu a funkce ekosystémů. Pojem ekologie se však stále častěji používá i v širších souvislostech. Pojem ekologický tak může být vnímáno ve více významech a to ve smyslu: „týkající se životního prostředí“ (prakticky totéž co environmentální), ale také „příznivý pro životní prostředí“.

Ekologii lze tedy přesněji definovat jako úsilí o ochranu životního prostředí. EKOLOGIE jako věda tuto ochranu popisuje, poznává. K této vědě však v současné době přistupuje velkou měrou PRÁVO, které se snaží regulovat uvedené vztahy, nikoli jen popsat. Nároky na splnění všech zákonných povinností v oblasti životního prostředí se neustále zvyšují. Tato situace vyžaduje ke splnění těchto povinností vyčlenit osobu, která se problematice životního prostředí bude věnovat. Toto se týká podnikové i komunální ekologie.

Kontaktujte specialistu
Ing. Lenka Jebousková
Ing. Lenka Jebousková

604 898 254

V pracovní dny 8 - 17 hodin