Další nelehká administrativní zátěž pro zemědělce s termínem do 30.11.2017!

Jak je nově deklarováno sdělením MŽP z 21.11.2016 – zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě, spadá pod režim zákona o odpadech, přičemž k dané činnosti se musí stát tzv. oprávněnou osobou a tedy i provozovatelem zařízení na použití kalů a tedy k nakládání s odpady v kvalitě vstupní suroviny ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Podle sdělení MŽP je zemědělec oprávněn k přijímání odpadů (upravených kalů) k použití na zemědělské půdě od osob, které kaly upravují hygienizací (většinou se jedná o provozovatele čistíren odpadních vod). Ti zemědělci, kteří budou využívat upravené kaly na svých polích, budou muset do 30. 11. 2017 ohlásit provoz zařízení na využívání upravených kalů.

Co to PRAKTICKY znamená? Prvotně musí provést ohlášení zařízení na krajském úřadě, přičemž zařízením jsou chápány půdní bloky zemědělské půdy, na kterých se kaly aplikují do půdy. Následně jim příslušný krajský úřad přidělí tzv. IČZ (identifikační číslo zařízení).  Kromě toho pak má řadu povinností – tj. musí vést průběžnou evidenci odpadů, podávat roční hlášení a oznámit přerušení, obnovení nebo ukončení provozu zařízení. 

Změna zákonných povinností pro zemědělce Enviro PROFI