Novela zákona o ochraně ovzduší je schválena senátem.

Novela zákona stanovuje snížení limitu částic polétavého prachu PM 2,5, úředníci budou moci kontrolovat kotle i v domácnostech, novela dále stanovuje povinné kontroly kotlů na pevná paliva do příkonu 300 kW, jsou stanovené emisní limity látek obtěžující okolí zápachem, novinky ve vyhlašování a ukončování smogových situací, uznávání emisních plaket a další.

V případě důvodného podezření, že konkrétní osoba spaluje doma v kamnech to, co nemá, bude upozorněna příslušnou obcí s rozšířenou působností na možné porušování zákona o ochraně ovzduší. Pokud však nedojde k nápravě, proběhne kontrola předmětného zdroje znečišťování ovzduší. Úředník (kontrolor) má vstupovat pouze ke kotelně a skladu paliva, kde bude moci odběrem popela zajistit případné důkazy, které by použil v následném správním řízení o pokutě se stanovením nápravných opatření.

Novela dále ukládá i zákaz provozování nejstarších typů kotlů a to od roku 2022, jedná se o kotle s emisní třídou 1 a 2.

smog and pollution coming from a sugar mill