Kraje zanedbávají recyklaci odpadů?

Podle nového návrhu odpadové směrnice mají všechny členské země EU do roku 2025 dosáhnout nejméně 60-ti procent recyklace komunálních odpadů, a za pět let to musí být 65 procent. Česká republika v současné době recykluje pouze 33 procent odpadů pocházejících z domácností. Pro provozovatele zařízení a nové podnikatelské záměry tedy určitě vyplývá možnost nalezení uplatnění v dané oblasti – neboť do budoucna může mít Česko problém s plněním odpadové směrnice Evropské komise a úřady jistě přistoupí k vyšší míře podpory recyklace a záměru naplňujících požadovaná kritéria.