Speciální dotace pro provozy obtěžující okolí zápachem a ty, které zatěžují své okolí těžkými kovy.

Firmy na své provozy, které svým zápachem obtěžují okolí nebo vypouští do životního prostředí některé těžké kovy, mohou získat dotaci až do výše 50 milionů korun. Výzva k předkládání žádostí je již vyhlášena. Odkaz je: https://www.sfzp.cz/sekce/830/k-vyzve-1-2016/

Polovinu peněz mohou využít například provozovatelé kompostáren nebo lakoven, kteří způsobují ve svém okolí zápach. Jedná se o ty provozy, na které si občané stěžují, že je obtěžují zápachem. O dalších 25 milionů korun se mohou ucházet provozy, které vypouštějí do ovzduší těžké kovy, jako třeba olovo, kadmium nebo rtuť. Jsou to zejména malé sklárny.

Projekty se musí uzavřít do konce roku 2019. Žadatel může dostat dotaci od půl milionu do 10 milionů korun. Při hodnocení projektů bude MŽP zohledňovat ty provozy, které se nacházejí přímo v obytné zástavbě nebo v blízkém okolí. Zvýhodněním může být i důkaz, že si lidé z okolí již v minulosti na zápach stěžovali.