Novinky v průběžné evidenci odpadů a v ročním hlášení odpadů k datu 1.7.2016.

IČP musí firmy nově uvádět v průběžné evidenci odpadů od 1.7.2016 a v ročním hlášení o odpadech za rok 2016. IČP lze dohledat na internetových stránkách RŽP nebo pokud by v této databázi IČP chybělo, lze jej zjistit na příslušném městském živnostenském úřadě nebo krajském živnostenském úřadě.

IČZ sděluje obchodnímu partnerovi oprávněná osoba. Další možností je jeho dohledání na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA),případně na stránkách příslušného krajského úřadu-odboru ŽP. Na stránkách Krajských úřadů jsou zveřejňována zařízení k nakládání s odpady (sběrny, výkupny, zařízení k využívání či odstraňování odpadů), kterým krajské úřady IČZ přidělily. V některých případech se ovšem stane, že úředníci údajnezveřejnili, anebo zadání IČZ vůbec do systémuopomněly… Doporučujeme tedy zavčasu zkontrolovat, zda veškeré údaje máte k dispozici a zda oprávnění  jsoudeklarována v odpovídajícím rozsahu.

Podle předchozí právní úpravy se zařízení, využívající odpady jako vstupní surovinu (a to včetně i tzv. malých zařízení – malých kompostáren), ohlašovali na obcích s rozšířenou působností. Sumární přehled o daných zařízeních, tak mají především obce s rozšířenou působností. V daném případě novely vyhlášky je zapotřebí jisté součinnosti obecních úřadů a krajských úřadů.Podle novely vyhlášky totiž musí mít všechna zařízení daného typu přiděleno IČZ, které musí do 30.4.2016 přidělit krajské úřady i zařízením, ve kterých se odpady využívají jako vstupní surovina.

Závěr: původci odpadů a oprávněné osoby podle zákona o odpadech jsou povinni IČZ a IČP používat při vedení průběžné evidence od 1.7.2016.  V ročním hlášení se povinnost zavedení těchto údajů poprvé použije v hlášení v roce 2017 za rok 2016.Ověřte si zavčasu nejen své obchodní partnery, ale fakticky i své údaje.