Reference 2.

Kauza

Skládka komunálního odpadu byla zakoupena podnikatelem za účelem skládkování komunálního odpadu, ovšem v rámci řízení o povolení dalšího provozu povolovací orgán bez řádného odůvodnění příjem komunálního odpadu nepovolil.
 
Spor byl řešen současně s projednáním integrovaného povolení, původní snaha o vyloučení položky odpadu 200301 – směsný komunální odpad, byla zastavena. Povolovací úřad umožnil příjem komunálního odpadu v rámci integrovaného povolení v roce 2008.

Poučení

Důležité je znát práva, kterých je možno se domáhat a ideálně řešit problém ještě ve fázi správního řízení – nedostat se do časově vleklejšího soudního sporu.