Známe Vaše potřeby

 1. Podnikat v souladu s aktuálně platnými zákony

  Když poslanci zaspí a schvalují zákony nebo vyhlášky na poslední chvíli, náš tým nikoliv. Veškerou agendu a potřebné reporty již umíme predikovat, tudíž Vám nebudou ve chvíli podání některých druhů hlášení chybět žádné údaje nebo data.
 2. Klidně spát

  Plnění ekologicko-právních povinností a dobré podnikání je přímo úměrné s klidným spánkem. Díky našemu právnímu poradenství a našim korektním reportům se eliminuje riziko sankcí za chyby, které i z nevědomosti jsou drahé.
 3. Neutrácet za sankce ani teď ani později

  Lépe zaplatit za poradenství a mít firemní ekologii v pořádku, než zaplatit sankci za chyby zjištěné kontrolním úřadem a pak zaplatit za poradenství, na kterém jste původně chtěli ušetřit.
 4. Nekupovat zajíce v pytli

  Naši zákazníci o nás mluví dobře i před ostatními. Všichni zákazníci naší firmy se na nás obrátili na základě doporučení jiného klienta. Doporučení na nás od úředníků nečekejte, nehrajeme to na obě strany a leckdy právě s úřady musíme ve Vašem zájmu jít do střetu. Zjistěte si reference jiných jednatelů a firem, jaký byl náš přínos do jejich firmy.
 5. Nemít nevyřešený ani malý problém, odpovědi na otázky mít okamžitě

  Naši klienti mají možnost non-stop poradny. Pokud jste na jednání, nebo realizujete obchod či máte nějaký provozní problém nebo havárii máte možnost učinit kroky, které vycházejí z odborné znalosti problematiky – předejdete tak zbytečným problémům.
 6. Netrpět nejistotou zda to či ono je právně nebo technicky správně vyšetřeno

  Když něco nevíte nebo neumíte, naučíme Vás to a daný problém vyřešíme. Postaráme se o to, abyste postupně rostli po boku profesionálů.
 7. Nemít obavy z budoucnosti, úplně stačí znát všechny požadavky, které se musí realizovat již nyní v přítomnosti

  Jsme prosperující a silná firma s interně nastaveným systémem dalšího vzdělávání našich specialistů, což je důležité pro to, abychom aplikovaly ekologii do Vaší firmy s perspektivou doby budoucí.
 8. Nekolabovat z papírů ani z digitalizace

  Evropa nás nutí k digitalizaci, papíry každého jednatele děsí. My jsme zvyklí potýkat se s papíry, razítky a kromě toho víme, které dokumenty úřady vůbec mají právo vyžadovat!
 9. Nenechat si přerůst povinnosti a ekologickou agendu přes hlavu

  S námi můžete mít pod kontrolou Vašeho podnikového ekologa anebo mohou převzít jeho povinnosti naši specialisté.
 10. Mít čas na svůj business, koncentrovat se na předmět vašeho podnikání

  Do tohoto úkolu se musíte opřít vší svojí silou a naplnit tak nejen potřeby Vašich zákazníků, ale získat též náskok před konkurencí. Podpoříme Vaši efektivnost, výkonnost a výjimečnost ke spokojenosti Vaší i Vašich zákazníků. Můžeme být Vaší konkurenční výhodou.