Reference 1.

Kauza

V rámci restituce příslušný orgán nevydal náhradní pozemek mimo areál skládky, užívané ve veřejném zájmu, ale vydal pozemek, který nebylo možno vlastníkem pozemku fakticky užívat a majitelem skládky vyčlenit z provozu skládky. Za pozemek v areálu skládky vyžadoval jejich vlastník finanční plnění ve výši několika milionů Kč.
Spor byl řešen návrhy na mimosoudní narovnání, byl veden u soudu a skončil v korektní výši odpovídající faktické hodnotě pozemku, nikoli přemrštěnému nároku. Soudní kauza ohledně prodeje pozemku vlastníkem majiteli skládky byla po vleklém sporu ukončena vyvlastněním pozemku, užívaného provozovatelem skládky ve veřejném zájmu – skládky.

Poučení

Důležité je znát zákonné možnosti na ochranu práv a přistoupit např. i k cestě vyvlastnění, které bylo vedeno v gesci stavebního úřadu na základě návrhového řízení.