PODESÁTÉ se mění konkrétní povinnosti při nakládání s odpady, dané Vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, je vydána již 10. novela!

Vyhláška 83/2016 Sb.mění některé technické požadavky na zařízení a dále pak stanoví administrativní povinnosti provozovatelům těchto zařízení. Daný předpis zároveň rozšiřuje seznam sbíraných a vykupovaných kovových druhů odpadů, u kterých musí provozovatelé sběren ověřovattotožnostosob a následně provádět úplatupouze bezhotovostně. Dále je zapotřebí zabezpečit kompletnost údajů uváděných při příjmu do zařízení na vydávaných příjemkách.

Změny se dále dotýkají obsahuu nově podávaných žádostík provozování zařízení, ve kterých dochází k nakládání s odpadyvčetně provozních řádů. Dochází k rozšíření obsahu údajů v identifikačním listu nebezpečného odpadu, přepravním listu, označování shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů, způsobů přidělování identifikačních čísel zařízení, změny ve vztahu k ohlašovacím povinnostem k zařízením,poplatcích za ukládání odpadů na skládky aj..

Konkrétní povinnosti, které se mění jsou účinné od 21.3.2016, některé povinnosti budou účinné k datu 1.6.2016. Povinnosti se týkají původců odpadů i provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady.