Podnikatelé se snaží omezovat vznik odpadů již při samotné výrobě

Řada odpadů se nákladně a bezmyšlenkovitě pouze odstraňovala. Nyní se podnikatelé snaží omezovat produkci odpadů, které jim vznikají. Tyto odpady či vedlejší produkty jsou v technologických procesech firem opětovně využívány nebo předávány jiným subjektům, které je sami využijí. Motivací pro podnikatele jsou samozřejmě jejich nižší náklady. Tato cesta je podle odborníků ekologičtější a levnější než odpady odstraňovat na skládkách nebo ve spalovnách.