Mapa stránek
Úvod
Služby
EIA a IPPC
Integrovaná agenda - IPPC a IRZ
Podnikatelské záměry - EIA a INŹENÝRING
Ekologická újma
Odpady a obaly
Voda a havárie
Ovzduší a chemické látky
Ekologie
Podniková ekologie
Komunální ekologie
Ekologický auditing
Ekologické vzdělávání a osvěta
Poradna pro občany PEPEP
Aktuality
Články
Štít Enviro PROFI
Reference
Známe Vaše potřeby
O nás
Benefity Enviro PROFI
Trend služeb
Kontakty
Mapa stránek
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Podmínky používání stránek
Úschovna


Redakce
Aktuality
Další nelehká administrativní zátěž pro zemědělce s termínem do 30.11.2017!
Novela zákona o ochraně ovzduší je schválena senátem.
Revidujte své provozní dokumentace průběžně- nové povinnosti se týkají všech!
Nová vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
PODESÁTÉ se mění konkrétní povinnosti při nakládání s odpady, dané Vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, je vydána již 10. novela!
Novinky v průběžné evidenci odpadů a v ročním hlášení odpadů k datu 1.7.2016.
Speciální dotace pro provozy obtěžující okolí zápachem a ty, které zatěžují své okolí těžkými kovy.
Sběrny kovů ve velkém krachují, některé zvažují požádat stát o odškodné
Kraje zanedbávají recyklaci odpadů?
Extrémní sucho v ČR
Pozor nový zákon o prevenci závažných havárií je již účinný
Sběrna opakovaně porušovala zákon o odpadech, dostala pokutu
Podnikatelé se snaží omezovat vznik odpadů již při samotné výrobě
Reference
Reference 3.
Reference 2.
Reference 1.
Enviroprofi
Libčany 28
Libčany, okres Hradec Králové
503 22
info@enviroprofi.cz
Ing. Lenka Jebousková - 604 898 254
Mgr. Michal Vondrák - 792 300 407
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.