Ekologie

Ekologie je v dnešní době obor, který zkoumá vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, popisuje vnitřní strukturu a funkce ekosystémů. Pojem ekologie se však stále častěji používá i v širších souvislostech. Pojem ekologický tak může být vnímáno ve více významech a to ve smyslu: „týkající se životního prostředí“ (prakticky totéž co environmentální), ale také „příznivý pro životní prostředí“.

Ekologii lze tedy přesněji definovat jako úsilí o ochranu životního prostředí. EKOLOGIE jako věda tuto ochranu popisuje, poznává. K této vědě však v současné době přistupuje velkou měrou PRÁVO, které se snaží regulovat uvedené vztahy, nikoli jen popsat. Nároky na splnění všech zákonných povinností v oblasti životního prostředí se neustále zvyšují. Tato situace vyžaduje ke splnění těchto povinností vyčlenit osobu, která se problematice životního prostředí bude věnovat. Toto se týká podnikové i komunální ekologie.

Kontaktujte specialistu
Ing. Lenka Jebousková
Ing. Lenka Jebousková

604 898 254

V pracovní dny 8 - 17 hodin
Enviroprofi
Libčany 28
Libčany, okres Hradec Králové
503 22
info@enviroprofi.cz
Ing. Lenka Jebousková - 604 898 254
Mgr. Michal Vondrák - 792 300 407
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.