Reference 3.

Provozovatel kovošrotu fungující historicky v průmyslové zóně města začal mít problémy se stěžovatelem, který namítal hlukové zatížení a snažil se o likvidaci subjektu prostřednictvím úřadů činných na úseku ochrany životního prostředí a zdraví.

Kauza

Provoz kovošrotu byl fakticky dotčen výstavbou nových rodinných domků v přímém sousedství této sběrny a vzniklým rozporem mezi požadavky na kvalitu bydlení a možnými provozními potřebami sběrny odpadů. Rodinný domek stěžovatele byl pořízen v přímém sousedství tohoto provozu již v době jeho dlouhodobého fungování v daném místě, tedy se znalostí průmyslového využití sousedních pozemků.
Byla řešena optimalizace provozu sběrny, hlukové zatížení a možnosti jeho efektivního snížení za únosných ekonomických podmínek. Kromě toho společnost musela čelit permanentně kontrolám v návaznosti na podněty stěžovatele.

Poučení

Důležité je mít od počátku správně projednán záměr provozu, který odpovídá faktickému stavu v provozovně. Někdy mají společnosti snahu o zjednodušení postupu (vyhnout se např. EIA a navazujícím povolovacím řízením) – ovšem nevyřešený a nelegalizovaný právní stav je do budoucna velký problém! Společnost bylo možno řádně hájit, daný problém byl faktickým důkazem kvalitního projektového řízení, které jsme realizovali (EIA, povolení provozu Krajským úřadem, nastavení provozně-ekologické agendy, včetně kontrolních aktivit v realizovaném provoze).